In de praktijk

Het RX/SeaPort datasharing platform is beschikbaar voor iedereen. De digitale koppeling is laagdrempelig en zal via website, webservices, EDI berichtenuitwisseling, tot zelfs app’s op een smartphone toegankelijk worden.

Het kan daarenboven nog sneller verlopen door een directe integratie met de ERP systemen van elk bedrijf in de logistieke ketting toe te laten via gestandaardiseerde API’s (application programming interface) of klassieke communicatieprotocols. Zo kunnen orders vanuit bedrijven rechtstreeks aangevuld worden met administratief noodzakelijke data voor een daaropvolgend bedrijf in de logistieke ketting. Een voorbeeld hiervan is dat een leveringsorder vanuit een productiebedrijf direct via het platform geïnjecteerd kan worden als opdracht tot transport in de planning van een transportbedrijf. Elke stap in de ketting van productie tot levering kan daardoor digitaal afgehandeld worden.

De digitale uitwisseling van informatie is noodzakelijk om te vermijden dat de fysieke goederenstroom gehinderd wordt door de administratieve afhandeling.

Tevens zorgt dit er voor dat elk bedrijf niet met alle actoren afzonderlijk moet communiceren, maar via één verbinding naar RX/SeaPort met alle gerelateerde bedrijven op een veilige manier kan communiceren. Kortom een IT-besparing die kan tellen.

Door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal al het goederenvervoer onderhevig zijn aan een hele reeks regels. Om ervoor te zorgen dat er geen oponthoud is in de zeehaven moeten we zeker stellen dat al deze administratieve verplichtingen in orde zijn en, waar mogelijk, vóór aankomst van de goederen in de zeehaven. Dit betekent dat er wordt gestreefd om de fysische goederenstromen ongehinderd te verhandelen (zoals nu het geval is met communautaire goederen naar de UK).