Import vanuit het VK

Bereid u voor op de Brexit

STAP 5

Vrijgave cargo

WAT:

  • De betrokken partijen in kennis stellen van het feit dat er een vervolgaangifte of een transit werd opgemaakt en dat de goederen de kaai mogen verlaten.

DOOR WIE:

  • Terminal operator

VOOR WIE: 

  • Vervoerder (indirect)

WAAROM:

  • Goederen kunnen naar de klant worden gevoerd

WANNEER:

  • Na geldigmaking van de aangifte of na controle

HOE: 

  • Via het RX Dashboard kunt u ten alle tijde de status van uw goederen bekijken
  • Via de e-Balie kunt u controleren of voor uw goederen reeds een vervolgaangifte geregistreerd is

RX/Seaport is op dit ogenblik met de douane samen aan het werk om de relevante partijen op de hoogte te brengen van de douane vrijgave van de goederen.

Totdan moet de importeur of zijn douanevertegenwoordiger de terminal operator in kennis te stellen van het feit dat er een vervolgaangifte of een transit werd opgemaakt en dat de goederen de kaai mogen verlaten. Dit kan via de e-Balie.

Voor vertrek kan de vervoerder in het RX dashboard controleren of de cargo alle groene lichten heeft gekregen voor vertrek van de terminal (lossing ok, douane vrijgave ok, eventuele andere vrijgaves ok, …).

Schrijf nu in op onderstaande services

Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer
Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Vooraanmelden via e-balie

Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Via de e-Balie verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer