export naar het VK

Bereid u voor op de Brexit

Start hier de export-wizard

naar stap 1

In deze export-wizard van RX/SeaPort leggen we de focus op de impact van de Brexit op het logistieke proces, namelijk het vervoer van goederen die via een Belgische haven naar het VK (export) worden vervoerd. We gaan in op de stappen in dit proces, en de bijbehorende douane formaliteiten voor de verschillende betrokken en verantwoordelijke logistieke spelers. Daarbij stellen we ook onze services voor die u bij de stappen in het proces kunnen ondersteunen.

Alle adviezen in de wizard zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat het Verenigd Koninkrijk zonder de met de Europese Unie onderhandelde deal uit de EU stapt en er geen transitieperiode zal zijn. 

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) verlaat op 31 oktober 2019 (23.00 CET) de Europese Unie (EU). Dat betekent dat het uit de interne markt en douane unie stapt. Door dat vertrek wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU (een zo genoemd derde land) en gaan andere handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douneformaliteiten, douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten en kwaliteitseisen.

Op dit moment is het VK nog lid van de Europese Unie. Binnen de EU geldt het ‘vrij verkeer van goederen’. Wanneer het VK de EU verlaat, wordt het VK een derde land en worden de goederen die de EU binnenkomen vanuit het VK, onderworpen aan douaneformaliteiten.

export

De Brexit Impact Scan

De Brexit is niet meer zo ver weg, en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de Brexit voor uw onderneming te bepalen. De Brexit Impact Scan van FOD Economie helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u stil bij moet staan. Schrijf u ook zeker zo snel mogelijk in op onze services, “vooraanmelden douanegegevens bij e-Balie” en “Track & trace via RX dashboard”.