Export naar het VK

Bereid u voor op de Brexit

STAP 3

Transport naar terminal

WAT:

  • Overbrengen van de goederen naar de haven van waaruit de goederen verscheept worden

DOOR WIE:

  • Vervoerder

VOOR WIE:

  • Terminal operator

WAAROM:

  • Goederen beschikbaar voor verscheping

WANNEER:

  • NVT

HOE:

  • Via de verschillende transportmogelijkheden waarmee de haven bereikt kan worden

Voor vertrek kan de vervoerder in het RX/Dashboard controleren of de nodige informatie reeds aanwezig is in de e-Balie. Indien niet dan moet de registratie van boekingsnummer, Unit nummer, MRN nummer en type aangifte gedaan worden in de e-Balie. Dit moet alleszins voor aankomst van de goederen op de terminal van verscheping gebeuren.

U dient uiteraard duidelijke vervoersafspraken te maken met uw vervoerder. Gebruik de ICC Incoterms ®2010 voor duidelijke afspraken over leveringsvoorwaarden, het transport en het verzorgen van de (douane)formaliteiten van uw goederen. U kunt ook overwegen een douane-expediteur in te schakelen.

Een Greenlanes-app zal beschikbaar voor zowel vervoerders als verkeersleiding die aangeeft of een vrachtwagen vrije doorgang moet krijgen (d.w.z. zal worden afgehandeld bij aankomst in Zeebrugge). Om de files tijdens congestie te vermijden, heeft deze app een bezoekregistratie van de vrachtwagen nodig, of gemakkelijker het gebruik van de e-CMR.

Schrijf u in op deze services

Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Vooraanmelden via e-balie

Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Via de e-Balie verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer
Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer