Export

STAP 2

Douane aangifte

WAT:

 1. Aangifte van uitvoer bij de (Belgische) Douane

 2.  

  DOOR WIE:

  • Exporteur of derde partij (expediteur, douanevertegenwoordiger, …)

  VOOR WIE:

  • BE Douane

  WAAROM:

  • Uitvoering van elektronische risico analyse door de Belgische douane, dit kan resulteren in een controle (documentaire controle, scanning of fysieke inspectie)

  WANNEER: 

  • Uitvoeraangifte buiten België: voordat de goederen het land verlaten waar de uitvoeraangifte wordt opgemaakt
  • Uitvoeraangifte in België: voor aanvang van het transport bij het dichtsbijzijnde kantoor van douane

  HOE:

  • De aangever maakt een uitvoeraangifte of transitaangifte op voor de goederen in PLDA of NCTS (via de webapplicatie of via eigen douanesoftware)
  • Daarna dient de aangever het MRN nummer van de aangifte voor aan te melden in e-Balie e-Desk
 3. Import aangifte bij (UK) Douane

 4.  

  DOOR WIE:

  • Importeur, Exporteur of derde partij (forwarder, customs representative, …) met GB EORI.

  VOOR WIE:

  • UK Customs

  WANNEER: 

  • Er is een gefazeerde uitrol (startend op 1 Jan, 1 Apr, en 1 Juli). Check de Border Operating Model voor verdere details.
  • Indien het model in de haven van aankomst het “Pre-lodgement” heeft, dan minstens vóórdat het schip vertrekt. De rederij kan altijd striktere vereisten hebben (bv vóór aankomst op terminal).
  • Indien het model in de haven van aankomst “temporary storage” is, dan tot 90 dagen na aankomst.

  HOE:

  • Indien “controlled goods” worden verscheept dan moet een aangifte gemaakt worden vanaf 1/1/2021. Tot 1 Juli 2021 kunnen “standard goods” ook aangegeven worden door een geauthorizeerde partij door uitgestelde aangiftes (tot 6 maanden na datum van invoer) indien de goederen vergezeld worden door de trader’s GB EORI.
  • Vanaf April 2021 moeten alle producten van dierlijke oorsprong ook vooraangemeld worden en de nodige documenten hebben. Volledige Sanitaire en Phytosanitaire checks zullen in de Border Control Posts gedaan worden.
  • If the border location on UK side chooses for the prelodgement with the GVMS (Goods Vehicle Movement Service) rather than the temporary Storage model, then hauliers need to submit the MRN (Movement Reference Numbers) prior to checking in at the port of departure.
  • GVMS zal enkel voor Transit beschikbaar zijn vanaf Januari. Vanaf Juli 2021 voor alle imports voor de locaties die dit model hebben gekozen.
  • Vereenvoudigde aangiftes zijn mogelijk, informatie hierover is beschikbaar op deze link.

Aanvraag EORI nummer

U moet de Belgische Douane laten weten dat u goederen uitvoert naar een land buiten de EU met een uitvoeraangifte. U heeft daarvoor o.a. verplicht een EORI-nummer nodig. De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren met een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Info over de procedure voor de aanvraag van een EORI-nummer vindt u hier. Stel dit niet uit en doe uw aanvraag meteen !

Werken met een douanevertegenwoordiger

Heeft u weinig ervaring met douaneformaliteiten? U kunt overwegen de opmaak van de douaneaangifte uit te besteden aan een douanevertegenwoordiger, erkend door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Een correcte uitvoeraangifte is niet enkel noodzakelijk om u export zonder problemen te laten verlopen maar ook als bewijs voor de btw administratie dat u de goederen mocht verkopen zonder btw toe te passen.

Exportprocess

Goederen die vanuit de EU naar een derde land worden geëxporteerd, zijn onderworpen aan volgende stappen:

 1. Vooraf dient een aangifte ten uitvoer te worden ingediend bij het douanekantoor van uitvoer.
 2. Het douanekantoor van uitvoer valideert de aangifte ten uitvoer.
 3. Het douanekantoor van uitvoer voert een risicoanalyse uit op basis van de ingediende aangifte. De goederen kunnen eventueel worden gecontroleerd.
 4. Als het douanekantoor van uitvoer de goederen vrijgeeft voor uitvoer, dan verstuurt het een voorafgaand bericht naar het kantoor van uitgang (dit is in België altijd een zeehaven).
 5. Pas dan mag de marktdeelnemer de goederen naar het douanekantoor van uitgang verplaatsen (zie “stap 4 – Aankomstmelding”).
 6. Na aankomst van de goederen in de zeehaven stuurt de terminal een aankomstmelding naar het douanekantoor van uitgang. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk dat de opgegeven data in de e-Balie correct ingevoerd zijn.
 7. Obv de aankomstmelding voert het douanekantoor van uitgang een aanvullende risicoanalyse door en kan besluiten om de goederen te controleren (overeenstemmingscontrole).
 8. Het douanekantoor van uitgang geeft de goederen vrij voor uitgang. De goederen moeten binnen de 150 dagen na de datum van de vrijgave door de douane het douanegebied van de Unie hebben verlaten.
 9. Wanneer de goederen het douanegebied van de Unie hebben verlaten, informeert de rederij d.m.v. het exportmanifest het douanekantoor van uitgang die de export bevestigt. (zie “stap 5 – Laadbevestiging”).
 10. Het douanekantoor van uitvoer ontvangt de bevestiging van het douanekantoor van uitgang dat de goederen het grondgebied van de EU hebben verlaten. Dit is belangrijk voor de btw vrijstelling (zie “stap 6 – Uitgangbevestiging”).

Schrijf u in op deze services

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Vooraanmelden via RX/SeaPort

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Via RX/SeaPort verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer
Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer

Speciale gevallen

Wees aandachtig als u onderstaande goederen exporteert naar het VK. Naast douaneformaliteiten kunnen er nog bijkomende verplichtingen van toepassing zijn.

Uitvoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

Bij de uitvoer van dierlijke producten en levende dieren kunt u te maken krijgen met veterinaire certificaten die noodzakelijk zullen zijn in het land waar u goederen naar geëxporteerd worden en controles door de bevoegde overheid bij lading.

Ook kan het gaan om dieren of dierlijke producten die beschermd zijn en die vallen onder de CITES-wetgeving. In dat geval moet u op voorhand tijdig uw uitvoervergunning aanvragen (www.citesinbelgie.be).

Op dit moment weten we niet zeker hoe dat voor het VK gaat veranderen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft informatie over veterinaire uitvoerprocedures bij dieren en dierlijke producten (http://www.afsca.be/professionelen/export/ ). U kunt hier ook terecht voor uitvoerverklaringen en certificaten van vrije verkoop (“free sale”-certificaten). Meer informatie over de vereiste invoervergunningen voor dieren en dierlijke producten vindt u op de website van de Britse overheid.

Meer over de Brexit en dierfokkerijdierenwelzijn en -transport vindt u bij de Europese Commissie (telkens in het Engels):

Withdrawal of the United Kingdom and EU rules in the field of breeding animals

Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules on animal health and welfare and public health related to the movement of live animals

Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for authorisations and certificates for transporters of live animals, drivers and attendants

Notice to stakeholders of the United Kingdom and EU rules on certificates of competence pursuant to the requirements of Regulation (EC) NO 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing, to slaughterhouse operators

Bij de uitvoer van planten en plantaardige producten kunt u te maken krijgen met fytosanitaire certificaten uitvoercertificaten die noodzakelijk zullen zijn in het land waar u goederen naar geëxporteerd worden en controles door de bevoegde overheid bij lading.

Indien het gaat om de uitvoer van planten of plantaardige producten die beschermd zijn en die onder de CITES-wetgeving vallen, moet u op voorhand tijdig uw uitvoervergunning aanvragen ( www.citesinbelgie.be ).

Op dit moment weten we niet zeker hoe dit voor het VK gaat veranderen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft informatie over uitvoerprocedures bij planten en plantaardige producten (http://www.afsca.be/professionelen/export/ ).

Meer informatie over de vereiste invoervergunningen naar het VK voor planten en plantaardig materiaal, voedsel (exclusief dieren en dierlijke producten, inclusief vis en schaaldieren) en bedreigde flora en fauna vindt u op de website van de Britse overheid. Bij de Europese Commissie vindt u meer informatie over de Brexit (alles in het Engels) met betrekking tot: 

 • plantaardig teeltmateriaal
 • genetisch gemodificeerde organismen
 • diervoeding
 • natuurlijke mineraalwaters en bronwater

Meer over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (regelgeving in het VK) vindt u bij de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Bijvoorbeeld over: productinformatie en promotie; productie en verkoop; wetgeving en beleid. De MHRA is onderdeel van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Zij geven onder meer certificaten uit voor de invoer van geneesmiddelen in het VK.

Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vraagt u een uitvoercertificaat voor farmaceutische producten of een in- of uitvoerontheffing opiaten aan. Ook voor certificaten en verklaringen voor de uitvoer van overige geneesmiddelen kunt u terecht bij het FAGG.

Meer informatie over de Brexit met betrekking tot medicinale producten voor menselijk en dierlijk gebruik vindt u bij de Europese Commissie (in het Engels).

Sommige producten hebben een dierlijke of plantaardige oorsprong en zouden dus onder de wetgeving van bedreigde dieren en planten kunnen vallen (CITES). U moet dan op voorhand tijdig uw uitvoervergunning aanvragen (www.citesinbelgie.be).

U mag in het VK alleen bestrijdingsmiddelen verkopen, leveren, gebruiken, opslaan en promoten wanneer ze zijn goedgekeurd door de Chemicals Regulation Directorate (CRD). De CRD geeft u informatie over onder meer wetgeving en registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Meer informatie over de Brexit met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen vindt u bij de Europese Commissie.

Meer informatie over de Brexit met betrekking tot biociden vindt u bij de FOD Volksgezondheid, bij de European Chemical Agency (ECHA) en op de website van de Europese Commissie.

Informatie over de Brexit met betrekking tot industriële producten vindt u bij de Europese Commissie.

In het VK gelden specifieke producteisen voor verpakkingsafval en de invoer en uitvoer van afval. Met verpakkingsafval houden zich onder andere bezig: Department for Environment, Food and Rural Affairs(DEFRA) en Environment Agency. Het Environment Agency werkt samen met het bedrijfsleven aan een beter milieu. Afval en afvalverwerking zijn hierin belangrijke aandachtspunten.

Op de website van de Britse overheid vindt u informatie over invoer en uitvoer van afval van en naar het VK.

Contacteer de gewesten voor de procedures rond de invoer en uitvoer van biologische producten. Als u producten wilt uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk (VK) na de Brexit, is uw certificering misschien niet meer voldoende. Op dit moment is niet bekend hoe de Britse wetgeving er na de Brexit precies uit gaat zien of welke eisen het VK zal stellen aan de invoer van biologische producten. Op termijn wordt er meer duidelijk over de uitvoerdocumenten die u nodig heeft.

U kunt meer info vinden op de websites van de gewestelijke diensten voor vergunningsaanvragen: