Import

STAP 5

Controle cargo

WAT:

  • De melding van de douane over een controle betekent dat de goederen de terminal niet kunnen verlaten.  Na de controle kunnen de goederen weer in een status komen waarin ze het normale proces doorlopen, of ze kunnen onder “onregelmatigheid in onderzoek” komen.  In deze laatste beslist een douanebeambte welke maatregelen nodig zijn.
  • Enkel AEO gecertificeerde partijen kunnen bij insturen van de TS info AEO via digitale weg geïnformeerd worden van de controle.
  • Elke onregelmatigheid moet eerst opgelost worden vooraleer er vrijgave van goederen kan zijn en de tijdelijke opslag kan beëindigd worden.

DOOR WIE:

  • Douane

VOOR WIE: 

  • Terminal
  • Verscheper

WANNEER:

  • Elke melding of aanpassing van een TS, en een activatie via PN, kan aanleiding geven tot de melding van een controle door de douane.

HOE: 

  • Een bericht van controle zal door RX met elke stakeholder worden gecommuniceerd.  Dit kan via het dashboard in de portal, of via EDI notificatie.
  • Verdere analyse van de berichtgeving van de douane kan de geplande datum van de controle en gedetailleerde info over de goederen onder controle bevatten.