Import vanuit het VK

Bereid u voor op de Brexit

STAP 3

Los bevestiging

& tijdelijke opslag

WAT:

 • Aankomstmelding zeeschip 
 • Aankomstmelding goederen: de goederen worden onder douane supervisie op de terminal (Ruimte Tijdelijke Opslag – RTO) geplaatst (max 90 dagen). Dankzij een samenwerking tussen het belangrijkste Engelse Port Community Systeem en RX/Seaport kan de aankomstmelding vervroegd worden, waardoor ook het openstellen van het cargo manifest vervroegd kan worden.

DOOR WIE:

 • Havenauthoriteit (aankomstmelding zeeschip)
 • Terminal operator (aankomstmelding goederen)

VOOR WIE:

 • Importeur (of vertegenwoordigd door expediteur)
 • Douane vertegenwoordiger
 • Vervoerder

WAAROM:

 • Openstellen van de vrachtlijst (CUSCAR) voor vervolgaangiftes
 • Goederen staan onder douanetoezicht tot ze een toegelaten douanebestemming krijgen (uitstel van invoerrechten, btw en accijnzen)

WANNEER:

 • Vanaf de effectieve lossing van het schip (binnenkomst in de EU)
 • Tot vervolgaangifte voor import, transit, her-export, … binnen de 90 dagen

HOE:

 • Aankomstmelding schip: via een electronisch CUSREP bericht naar de Belgische Douane (PLDA)
 • Aankomstmelding goederen: de lossing van de goederen kunt u opvolgen via het RX Dashboard

De havenauthoriteit dient de aankomst van het zeeschip te melden aan de Belgische Douane. Deze aankomstmelding zorgt er voor dat de vrachtlijst (CUSCAR) wordt opengesteld voor het maken van vervolgaangiftes. De samenwerking tussen het UK Port Community Systeem en RX/Seaport vervroegt dit tijdstip met meerdere uren. Vanaf dat moment kunnen import- of transitaangiften worden opgemaakt, ter automatische aanzuivering van de betrokken goederenartikels in de goederencomptabiliteit in PLDA.

Op het moment dat de goederen gelost worden, worden ze middels de summiere aangifte tijdelijke opslag automatisch opgenomen in de RTO (Ruimte Tijdelijke Opslag) van de terminal waar de goederen gelost zijn. Dit betekent concreet dat de terminal deze goederen niet mag vrijgeven voor afhaling vooraleer er een vervolgaangifte gemaakt wordt voor deze goederen. 

In de praktijk zal de aankomstmelding van het zeeschip reeds gebeuren bij vertrek uit het VK. De kortste vaarroute beslaat 6 uur. Zodoende is bij aankomst van het schip reeds geweten welke zendingen al dan niet gecontroleerd dienen te worden.

Schrijf u op deze service

Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer