Import

STAP 6

Vrijgave cargo

WAT:

  • De betrokken partijen in kennis stellen van het feit dat er een vervolgaangifte of een transit werd opgemaakt en dat de goederen de kaai mogen verlaten.
    Hiervoor worden de gegevens uit de TSD en de vervolgaangifte gebruikt.

DOOR WIE:

  • Douane vertegenwoordiger

VOOR WIE:

  • Terminal
  • Vervoerder (indirect)

WAAROM:

  • Goederen kunnen naar de klant worden gevoerd

WANNEER:

  • Na geldigmaking van de aangifte of na controle

HOE: 

  • Via het RX Dashboard kunt u ten alle tijde de status van uw goederen bekijken

RX/Seaport is op dit ogenblik met de douane samen aan het werk om de relevante partijen op de hoogte te brengen van de douane vrijgave van de goederen.

Totdan moet de importeur of zijn douanevertegenwoordiger de terminal operator in kennis te stellen van het feit dat er een vervolgaangifte of een transit werd opgemaakt en dat de goederen de kaai mogen verlaten.

Voor vertrek kan de vervoerder in het RX dashboard controleren of de cargo alle groene lichten heeft gekregen voor vertrek van de terminal (lossing ok, insturen cargo gegevens (TS) OK, insturen aankomst (PN OK, douane vrijgave ok, …).

Schrijf nu in op onderstaande services

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Vooraanmelden via RX/SeaPort

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Via RX/SeaPort verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer