Import vanuit het VK

Bereid u voor op de Brexit

STAP 2

Aangifte tijdelijke opslag

(cargo manifest)

WAT:

  • Cargo aangifte bij de douane in de haven van lossing

DOOR WIE:

  • Rederij (direct of via een scheepsagent)

VOOR WIE:

  • Belgische Douane

WAAROM: 

  • Uitvoering van elektronische risico analyse door de Belgische douane, dit kan resulteren in een controle (documentaire controle, scanning of fysieke inspectie)
  • Aangifte voor opname van de goederen in tijdelijke douane-opslag van de terminal bij lossing

WANNEER:

  • Deepsea: 72u tot 48u voor aankomst
  • Shortsea: 2u voor aankomst

HOE:

  • De nodige data wordt door de rederij opgevraagd bij de boeking van het zeetransport. Op basis van die data zal de rederij de aangifte tot tijdelijke opslag (CUSCAR bericht) electronisch indienen bij de Belgische Douane (PLDA).

De aangifte tijdelijke opslag moet worden ingediend voor alle goederen die in een Europese haven worden gelost. Dit moet ook worden gedaan voor goederen die in de haven gelost worden maar daarna weer geladen worden in een ander schip. Alle goederen die in een aangifte tijdelijke opslag worden genoemd dienen ook opgenomen te worden in de ENS (zie stap 1 – Summiere aangifte).

De aangifte tijdelijke opslag gebeurt door het insturen van een elektronisch CUSCAR bericht naar de Belgische Douane. De “import consignment” service van NxtPort kan ervoor zorgen dat de douanevertegenwoordigers snel en efficiënt over de juiste informatie van het cargo manifest kunnen beschikken. Deze service verzamelt de cargo manifest gegevens zoals deze zijn ontvangen in de CUSCAR-berichten van de agent. Een gebruiker van deze API kan deze gegevens digitaal hergebruiken in hun software voor het opmaken van douane aangiftes.

Zendingen onder dekking van T1

Om de terminals zo snel mogelijk vrij te maken, worden voor alle zendingen onder T1 het douanekantoor in de betreffende haven als kantoor van doorgang beschouwd. Op de vrachtlijst (CUSCAR) moeten de T1 zendingen aangeduid worden met de code ‘TT’, zodat deze automatisch gezuiverd kunnen worden.

Schrijf nu in op deze service

Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer