Import

STAP 4

Vervolgaangifte

WAT:

Vervolgaangifte die bedoeld is om de RTO aan te zuiveren, dit kan door een:

 • Aangifte tot invoer bij de Belgische Douane met gedetailleerde informatie wanneer men van de goederen vrije goederen wil maken, d.w.z. goederen bestemd voor de EU-markt. U betaalt dan de op deze goederen verschuldigde btw en invoerrechten en u dient ook te beschikken over alle noodzakelijke documenten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).,
 • Bij een transit aangifte worden de douane import formaliteiten verlegd naar een douanekantoor in het binnenland of elders in de EU als goederen niet bedoeld zijn om bij aankomst ingevoerd te worden of voor langere tijd opgeslagen te worden.Belangrijk bij transit aangifte is dat het kantoor van bestemming altijd correct wordt meegedeeld naar RX/SeaPort.
 • Uitstel of opschorting van invoerrechten, btw en accijnzen: dit kan door plaatsing onder actieve veredeling (vergunning van de douane vereist) of (bv voor langere periode -dan 90 dagen) door plaatsing onder de regeling douane-entrepot (vergunning van de douane vereist).
 • Aangifte tot wederuitvoer buiten de EU

 
Tot het ogenblik dat de douane de aangifte-informatie zal delen met RX/SeaPort deelt de aangever van de goederen de gegevens en status van de aangifte met RX/SeaPort, waardoor de terminal de douane-technische blokkade kan wegnemen.

.

DOOR WIE:

 • Importeur (direct of via een douanevertegenwoordiger)

VOOR WIE:

 • Belgische Douane

WAAROM:

 • Uitvoering van elektronische risicoanalyse door de Belgische douane, dit kan resulteren in een controle (documentaire controle, scanning of fysieke inspectie).

WANNEER:

 • Na de positieve evaluatie van de TS melding kan in de RX Portal het identificatienummer opgevraagd worden waarmee de vervolgaangifte kan ingestuurd worden. Het identificatienummer is de “CRN” (Customs Reference Number) tot de losbevestiging succesvol is verwerkt. Vanaf de succesvolle verwerking van de losbevestiging wordt een nieuw nummer “MRN” (Movement Reference Number) gecommuniceerd door de douane, en moet dit MRN verder gebruikt worden in de vervolgaangifte.

HOE: 

 • De aangever vraagt de op dat ogenblik te gebruiken identificatie op in de portal van RX/SeaPort. Dit kan opnieuw via het gebruik van de portal, of via EDI-koppeling.
  Met deze identificatie maakt de aangever een vervolgaangifte op voor de goederen en (tot de douaneaangifte data kan delen met RX/SeaPort) deelt deze met RX/SeaPort.

U moet met veel zaken rekening houden als u goederen invoert vanuit een derde land. Zo moet u de invoeraangifte doen en de invoerrechten betalen. Op de website van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, Tarweb, Belgische Douane vindt u het bedrag aan invoerheffingen terug. Ook betaalt u btw bij invoer en kunnen er product specifieke regels gelden.

Aanvraag EORI nummer

Om een invoeraangifte op te maken heeft u o.a. een EORI-nummer nodig. De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren met een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). procedure voor de aanvraag van een EORI-nummer.

Werken met een douanevertegenwoordiger

Heeft u weinig ervaring met invoeren? We raden aan de opmaak van de vervolgaangifte uit te besteden aan douanevertegenwoordiger, erkend door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Diverse douanevergunningen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) biedt op haar website productfiches aan die een omschrijving geven van mogelijke vergunningen.

Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

Voert u levende dieren of dierlijke producten in de Europese Unie in vanuit het VK? Na de Brexit mag dat alleen via een erkende Grensinspectiepost (GIP). U moet de lading daar voor aankomst melden. U gebruikt daarvoor een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB). U vindt meer info over het GDB op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Indien u dierlijke producten invoert van Ierse (=Europese) oorsprong en die niet via een erkende lijndienst rechtstreeks uit Ierland komen (de “Brexit Buster”) dan is een eenvoudige melding hiervan in het RX/Seaport door u rechtstreeks of via uw ferry operator noodzakelijk.

Ook kan het gaan om dieren of dierlijke producten die beschermd zijn en die onder de CITES-wetgeving vallen. In dat geval moet u op voorhand tijdig uw invoervergunning aanvragen (www.citesinbelgie.be).

Uw zending kan onderhevig zijn aan controle van het FAVV. In dat geval zal de douane de zending niet vrijgeven alvorens deze controle werd verricht. 

De gewesten geven informatie over de procedures voor de invoer van biologische producten. Voor invoer uit een land buiten de EU (of het VK na de Brexit) van biologische producten heeft u een “controlecertificaat voor invoer van biologische producten” nodig. Dat certificaat moet u overleggen om deze producten in de Europese Unie als biologisch in het vrije verkeer te brengen (artikel 13 van Verordening (EC) Nr. 1235/2008). Daarvoor richt u zich tot de gewesten:

Meer informatie over medicinale, farmaceutische, chemische producten of bestrijdingsmiddelen kunt u vinden op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of van de FOD Volksgezondheid.

Voor planten en plantaardige producten, raadpleeg de website van de Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Voor voertuigen vindt u informatie bij de gewesten of op de site van de FOD Mobiliteit.

De FOD Economie kan u verder helpen inzake machines en elektrische apparatuur.

Schrijf nu in op onderstaande services

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Vooraanmelden via RX/SeaPort

Vooraanmelden douanegegevens via RX/SeaPort

Via RX/SeaPort verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer